Ammattipätevyydet

Kysy lisää toimistolta p. 050 453 0530 tai sähköpostitse info@mecom.fi

Perustason ammattipätevyys 140h

3500 €
 • Perustason ammattipätevyyden koulutus
 • Opetus 140 tuntia
 • Opetusmateriaalit ja muut autokoulupalvelut

Ammattipätevyyden jatkokoulutus

alk. 112 €
 • Ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä
 • 7 oppituntia (á 45 min)
 • Ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkintä

Perustason ammattipätevyys 280h

5800 €
 • Perustason ammattipätevyyden koulutus
 • Opetus 280 tuntia
 • Opetusmateriaalit ja muut autokoulupalvelut

Ammattipätevyyden laajennus 35h/70h

900 €/ 1500 €
 • Perustason ammattipätevyyden laajennus toiseen kuljetusmuotoon (tavaraliikenne/henkilöliikenne)
 • Opetusmäärä riippuu koulutettavan iästä

Lisätietoa perustason ammattipätevyydestä

Koulutuksen tarkoituksena on kuljettajien ammatillisten valmiuksien lisääminen, jonka kautta parannetaan liikenteen ja kuljetusten yleistä turvallisuutta.

Perustason ammattipätevyyden saavuttamiseksi uusilta kuljettajilta vaaditaan 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus. Koulutus voidaan antaa henkilön iästä riippuen myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 140 tuntia.

18-vuotias henkilö, joka on suorittanut kolme vuotta kestävän logistiikan perustutkinnon, linja-autonkuljettajan koulutusohjelmassa, voi toimia paikallisliikenteessä säännöllisellä, enintään 50 kilometrin pituisella reitillä linja-autonkuljettajana.

Ammattipätevyys voidaan saavuttaa ajo-oikeuden (siirtymäsäännös) tai perustason koulutuksen kautta. Jos henkilö on saavuttanut perustason ammattipätevyyden koulutuksen kautta, ja haluaa laajentaa ammattipätevyytensä koskemaan myös toista liikennelajia, hänen tarvitsee suorittaa vain ammattipätevyyden laajennus.

Jos henkilö on saanut 140 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutuksen Puolustusvoimien kautta, on hänen mahdollista suorittaa koulutuksen täydennys 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutukseksi.

Perustason ammattipätevyyden laajennus toiseen kuljetusmuotoon

Perustason ammattipätevyys voidaan laajentaa toiseen kuljetusmuotoon (tavaraliikenne/henkilöliikenne) suorittamalla ammattipätevyyden laajentamiseen liittyvä koulutus ja koulutukseen liittyvä teoriakoe. Koulutukseen voi osallistua jos henkilöllä on ammattipätevyys saavutettu toiseen liikennelajiin perustason ammattipätevyyskoulutuksella tai perustason ammattipätevyyskokeella.

Koulutettavan on suoritettava ammattipätevyyden perustason koulutus tai suoritettava ammattipätevyyden perustason koe, jos ammattipätevyys on saavutettu toiseen liikennelajiin jatkokoulutuksella.

Ammattipätevyyden laajentamiseen liittyvä koulutus on laajuudeltaan joko 70 tuntia tai 35 tuntia, riippuen koulutettavan ajokorttiluokasta ja iästä. Koulutus suoritetaan erikseen tavara- tai henkilöliikenteelle. Koulutuksen jälkeen tulee suorittaa teoriakoe.

Lisätietoja muun muassa ikävaatimuksista Traficomilta

Ajo-oikeus ja ammattipätevyys

Suoritettu perustason ammattipätevyyskoulutus vaikuttaa siihen minkä ikäisenä henkilö saa ajaa tietyn ajo-oikeusluokan ajoneuvoa ammattimaisesti. Kuljettajien vähimmäisiät ovat seuraavat:

C1/C1E
– 18 v. 140 h koulutuksella

C/CE
– 18 v. jos perustason ammattipätevyys hankittu 280 h koulutuksella ja
– 21 v. jos hankittu 140 h koulutuksella

D/DE
– 21 v. jos perustason ammattipätevyys hankittu 280 h koulutuksella ja
– 23 v. jos hankittu 140 h koulutuksella

D1/D1E
– 21 v. 140 h koulutuksella

Poikkeukset:
D/DE-luokan ajoneuvoa saa kuljettaa paikallisliikenteessä säännöllisillä, enintään 50 kilometrin pituisilla reiteillä 21 v. 140 h koulutuksen jälkeen.

Logistiikan perustutkinnon, linja-autonkuljettajan koulutusohjelman (3 vuotta, 120 ov) kautta 18-19-vuotias saa kuljettaa paikallisliikenteessä säännöllisillä, enintään 50 kilometrin pituisilla reiteillä ja siirtää D-luokan ajoneuvoa ilman matkustajia.